Hoạt động đào tạo

NGHỀ MÔI GIỚI CẦN GÌ

29 Tháng Tám, 2020 | 239 Lượt xem

+ Môi giới nói chung cần gì?

– Công cụ làm việc: Phương tiện đi lại, laptop, điện thoại, máy ảnh, sổ

sách,…

– Kỹ năng:

· Kỹ năng bán hàng: Sốt nóng khác, giờ khác.

· Kỹ năng giao tiếp: Thể hiện sự chuyên nghiệp, hiểu biết, tận tình,

thành thật,…trong từng lời nói, hành động,… đánh vào tâm lý.

· Kỹ năng đàm phán.

– Kiến thức:

· Kinh tế, chính trị, xã hội, thời sự.

· Luật pháp.

· Văn hóa địa phương.

– Quan hệ:

· Với Môi giới.

· Với chủ đầu tư.

· Với ngân hàng, với công ty tài chính.

· Quan hệ đẻ ra quan hệ.

– Sức khỏe, đam mê, kiên trì, suy nghĩ tích cực.

+ Môi giới của Công ty Bất động sản Thiên Khôi cần gì?

– Tất cả những yếu tố trên.

– Mục tiêu lớn, ý chí lớn, quyết tâm làm giàu, kỷ luật cao, hòa đồng,

học hỏi.

– Sự chuyên nghiệp – tinh thần hào hiệp – xây dựng uy tín/thương

hiệu.

Đăng ký ứng tuyển nghề Môi giới đỉnh cao tại: https://docs.google.com/forms/d/15oeRJO7nAvjBjFsmUDC1WD3xhfbnjjLMX9aY9_4y8iY/edit

Tìm hiểu các khóa đào tạo Môi giới tại: https://nhansuthienkhoi.vn/hoat-dong-dao-tao/

Đăng ký bán nhà miễn phí: Batdongsansg.com.vn