Hoạt động đào tạo

Chủ tịch Bất động sản Thiên Khôi Đào Tạo Bán Hàng

9 Tháng Chín, 2020 | 246 Lượt xem

Ngày 8/9/2020, Chủ tịch Công ty Bất động sản Thiên Khôi đào tạo kỹ năng bán hàng Bất động sản cho anh chị em khóa K1 của chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Gồm gần 400 thành viên là Học viên mới tại Hồ Chí Minh được Chủ tịch trực tiếp đào tạo.

Nội dung khóa đào tạo rất nhiều kiến thức ý nghĩa, thực tế để anh chị em vận dụng trong công việc.

Cụ thể như có 3 cách bán Bất động sản thổ cư:

Cách 1: Dẫn khách nhiều căn nhà Môi giới biết, khách tự thích căn nào tự chốt.(Môi giới tự do hay làm).
Cách 2: Bán nhà mình có tức là chỉ bán 1 căn nhà, dùng nhiều thủ đoạn thủ thuật để tư vấn dồn hết khách hàng vào căn Môi giới đang bán.(nhiều Công ty Bất động sản khác đang làm).
Cách 3: Đào tạo anh em biết khai thác tốt như cầu, động cơ khách hàng, phố hợp tốt Đầu chủ, chủ nhà khách hàng để lựa chọn cho khách căn tốt nhất.

Còn nhiều kiến thức khác về nghiệp vụ Môi giới, nghệ thuật giao tiếp…trong buổi đào tạo chủ tịch có chia sẻ.
Công ty Bất động sản Thiên Khôi thường xuyên có các khóa đào tạo các Học viên, ứng viên mới và Chuyên viên trong 2 tuần Học việc.

Tìm hiểu tại: https://nhansuthienkhoi.vn/hoat-dong-dao-tao/

Đăng ký ứng tuyển vào Công ty: https://docs.google.com/forms/d/15oeRJO7nAvjBjFsmUDC1WD3xhfbnjjLMX9aY9_4y8iY/edit

Đăng tin bán nhà miễn phí hiệu quả: Batdongsansg.com.vn